Samen beleven, samen verwonderen!

 

Schoolvisie

Een plek waar samen geleerd en gespeeld kan worden.

SAMEN BELEVEN
SAMEN VERWONDEREN

 

De Leefschool is een plek om te leren en te experimenteren, maar bovenal om te beleven. In een gezellige omgeving met veel groene speelruimte voelen leerlingen zich goed in hun vel. Pas dan is er ruimte om de eigen talenten en die van anderen te ontdekken en samen de wereld te exploreren.

Een leefschool, een school om te leven

Kinderen hebben een natuurlijke drang tot leren, gedreven door hun verwondering, elk op hun unieke manier. Het is de taak van het onderwijs om te helpen deze natuurlijke creativiteit en leergierigheid nog verder te stimuleren en te ontwikkelen.

Wie wil leren moet zich eerst thuis voelen

Een leefschool vormt een warme en huiselijke omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Dat zie je oa aan de inrichting van de klassen, deze zijn er op gericht om samen te (be)leven met verschillende leeftijden, net zoals een gezinsstructuur.

Veiligheid en geborgenheid zijn immers de basisvoorwaarden om ergens te kunnen aarden, een goede relatie aan te gaan en te leren.
We willen de overgang tussen thuis en school zo minimaal mogelijk houden. Je bent als ouder niet alleen welkom op de speelplaats, maar ook op bepaalde momenten tijdens kringen of om mee te helpen bij de projecten.

We leren met elkaar en van elkaar

We werken met leefgroepen in graadsklassen, waar kinderen van verschillende leeftijden samen zitten. Op die manier stimuleren we het leren van elkaar. Het sociale aspect, of het wij-gevoel zorgt voor een grote verbondenheid. Een sterk sociaal weefsel maakt dat de school niet alleen een plaats of een gebouw is, maar vooral een netwerk van relaties. De kinderen, grootouders, ouders, leerkrachtenteam, directeur: WE!

Leren is zelf kiezen

De kinderen komen in groep tot een onderwerp of onderzoeksvraag waarrond zij een geruime tijd willen werken. Omdat dit project gedragen wordt door de groep is de betrokkenheid groot. Dat wil zeggen dat het leren vertrekt vanuit de intrinsieke motivatie en interesses van de kinderen. De kinderen stellen samen met de begeleider leerdoelen op binnen de werkwijze van ‘hoofd – handen – hart’ en bekijken op welke manier de vragen die ze zich stellen kunnen beantwoord worden. Het evalueren van een project en onderzoek, … vormt ook een belangrijk en waardevol leermoment.
Leren door ervaren

We werken ervaringsgericht, dat wil zeggen dat leren zo veel als kan concreet wordt gemaakt. We gaan op onderzoek uit, we blijven niet gebonden aan onze schoolmuren. We gaan actief op zoek binnen de samenleving: mensen worden uitgenodigd om samen met de kinderen aan het project te werken of we gaan zelf op bezoek om te ontdekken hoe de realiteit in elkaar zit.
We leren de kinderen om open te staan voor andere visies, ideeën, meningen en culturen.

Iedereen is uniek en leert op zijn manier

In onze school erkennen we dat elk kind zijn eigen persoonlijkheid heeft en bijgevolg ook zijn eigen unieke manier om de wereld te bevatten. We zetten dan ook in op differentiatie en zelfstandig werk.

Via differentatie bepaalt elk kind voor een stuk zijn eigen leertraject, hierbij ondersteund door de begeleider met de leerplandoelen in het achterhoofd. Op die manier geven we plaats aan de autonomie, de zelfontplooiing en de eigenheid van elk kind.