Samen beleven, samen verwonderen!

 

Voor- en naschoolse opvang

opvang

 

Onze leefschool werkt samen met de IBO van de stad Dendermonde. De voor – en naschoolse opvang zal doorgaan in het kleuterpaviljoen met begeleiders van de IBO.

Indien u geïnteresseerd bent om gebruik te maken van de voor – en naschoolse opvang voor uw kind, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke van IBO Keur, mevrouw Sharon Pesant op het telefoonnummer 0472/48 00 17  of 052/34 53 60.

Algemene informatie:

Openingsuren: de locatie is open van maandag tot en met vrijdag

Voorschools: van 7.00 tot start schooldag

Naschools: vanaf einde schooldag tot 19.00

Schoolvrije dagen en vakantiedagen doorlopend van 7.00 tot 19.00

Het is wel belangrijk u tijdig te informeren, want zolang de nodige documenten niet in orde zijn, kan een kind niet starten.

Hoeveel betaal je?

De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de opvanglocatie. Voor de volgende opvangmomenten geldt de volgende regeling:

  • € 1 per begonnen half uur
  • opvang op schoolvrije dagen en vakantiedagen:
    • € 5 voor een verblijf tussen 3 uur en 6 uur vb. op woensdag van 12.05 tot 17.00
    • € 10 voor een verblijf langer dan 6 uur

Aan sommige gezinnen kan een sociaal tarief (door K&G vastgesteld op maximaal 50% van de hierboven beschreven prijs) toegekend worden. Het sociaal tarief bedraagt 50% van de hiervoor beschreven tarieven.