Samen beleven, samen verwonderen!

 

Dagverloop

dagverloop

 

8.00       schoolpoort open – voor 8.00 aanwezig: verplicht naar de voorschoolse opvang!
8.00 – 8.30: bij mooi weer: op de speelplaats; bij slecht weer: paviljoenen

              * lagere schoolkinderen kunnen vanaf 8.15 in de klas om te werken (eigen keuze)

9.20       2de lesuur
10.10     speeltijd
10.25     3de lesuur
11.15     4de lesuur
12.05     middagpauze – speeltijd – middagsport – uitleenmateriaal
13.20     5de lesuur
14.10     6de lesuur           
15.00     speeltijd
15.10    einde van de schooldag
             kleuters/leerlingen worden afgehaald aan het houten poortje     

Op de speelplaats is er ’s ochtends toezicht van 8.00 tot 8.30.

Kinderen die voor 8.00 op school aanwezig zijn, moeten verplicht naar de opvangklas van de IBO.